jim

(subjectless)

Nov. 23rd, 2021 | 10:59 pm
: jim

Šodien nonācām pie konceptuālā latviešu slow cinema: seriāla formātā ekranizēta "Zaļā zeme". Zemnieks visu sēriju brauc ar zirgu pa ceļu. Vai viņš nonāks galā? Skatieties nākamajā sērijā!

Saite | visi kopā


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous and non-friend posting. You may post here if jim lists you as a friend.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.