jim

(subjectless)

Jun. 25th, 2015 | 12:49 am
: jim

Kaut kad pirms prombraukšanas reiz ciemos ienāca Gatis un nospēlēja bēdīgu dziesmiņu, ko izmantošu sirsnīgam sveicienam Līgosvētkos atgādinājumam, ka vasara klusiņām pagriezusies un sākusi lavīties uz izejas pusi.

Saite | visi kopā


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous and non-friend posting. You may post here if jim lists you as a friend.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.