iokaste - [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 17th, 2021|10:30 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
mājās dažās vietās stāv dēļi un brusas. piekārtoju un sapratu, ka tās ir kā lielas ikebanas.
linktekstils