iokaste - [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 14th, 2021|07:54 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Liberāļu mērķis ir kriminalizēt brīvību. Kā Bleiks teica - 'paradoksā sevi izteic Dievs'
linktekstils

Comments:
[User Picture]
From:[info]mapats
Date:May 14th, 2021 - 11:44 am
(Link)
Tas nozīmēs, ka liberāļi būs ārpus likuma.