ilvesa - [entries|archive|friends|userinfo]
ilvesa

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 9th, 2020|04:54 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
būtībā mēs visi daram vienādi, visi gribam izdomāt citu vietā kā būtu labāk un tad cepamies par to, ka tas otrs tā nedara :) jo mēs tak gribējām kā labāk....
linkpost comment