ilvesa - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
ilvesa

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 9th, 2020|04:54 pm
ilvesa
būtībā mēs visi daram vienādi, visi gribam izdomāt citu vietā kā būtu labāk un tad cepamies par to, ka tas otrs tā nedara :) jo mēs tak gribējām kā labāk....
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: