kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 6th, 2022|10:08 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nervozas skaņas - aiz sienas centrifūgojas un brīvgaitā staigā vešmašīna, aiz loga - pa šķīdoni spolē un slāpst auto.
linkpost comment