kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 24th, 2021|04:57 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
īpatni un jauki, kad kino listēs ir filmas, kur vienā galā vadmalas šineļi un ciešanas I PK ierakumos, un otrā - nākotnes kiborgi, ģenētika un neiedomājamas tehnoloģijas. Tik plašā, vēsturiskā brīdī
linkpost comment