kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 21st, 2021|08:02 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šovakar brīnišķīgas, samtainas vasaras nakts debesis. Aukstums. Bet krāsās viss jau ir te.
linkpost comment