kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 13th, 2018|09:10 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Eric Truffaz koncersts šovakar, Kaņepes kultūras centrā, pl. 20:00. 2 biļetes. Bez maksas, varu nosūtīt e-pastā.
komentāri skrīnoti - pirmais brauc, pirmo samaļ.
linkpost comment