kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 4th, 2018|09:22 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Izvēlēties kļūt par māti. Bez "otrās pusītes" jau no paša sākuma: http://notbyaccident.net
linkpost comment