hatter - twitters [entries|archive|friends|userinfo]
hatter

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

twitters [Jun. 27th, 2011|11:04 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
īstenībā šausmīgi annojing štelle, jo daudz cilvēku raksta neparko! kāpēc ? kam interesē kad tu esi aizgājis padirst, vai noslaucījis papagailim pakaļu ???
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]bordo
Date:June 28th, 2011 - 01:51 pm
(Link)
Tapēc jau šo vietu sauca par dienasgrāmatu. Neinteresē nelasi. Bet vainot tautu par to, ka viņi pieraksta savas dienas gaitas ir nevietā :)
[User Picture]
From:[info]hatter
Date:June 28th, 2011 - 03:39 pm
(Link)
es bļa par twiteri runāju!