hatter - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
hatter

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

twitters Jun. 27th, 2011|11:04 pm

hatter
īstenībā šausmīgi annojing štelle, jo daudz cilvēku raksta neparko! kāpēc ? kam interesē kad tu esi aizgājis padirst, vai noslaucījis papagailim pakaļu ???
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: