zelts un melnie - [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 7th, 2016|11:39 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Bail kaut ko sapist. Ja nu es visu sačakarēju. Ko tad.
linkpost comment