zelts un melnie - [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 27th, 2016|10:56 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Bļe, gribēju pieskrūvēt septumam bumbiņu ciešāk, atskrūvēju vaļā.
Mēģināju ieskrūvēt atpakaļ.

Ielidoja čībā.

Ardievu, septuma bumbiņa, you will be missed.
linkpost comment