zelts un melnie - [entries|archive|friends|userinfo]
gribēju jaunu/gribēju aunu, gribēju juaņu, Juhanu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 3rd, 2016|12:13 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nu laikam jau kaut ko daru pareizi kā pacientu reģistratore, ja jau viens opis uz darbu atnes konfektes ar melnā balzama krēmu, prasot "māsiņu Lindu".

Brīvdienas pavadīju novārtoties gultā apskāvienos, diezgan lieliski. Rīt eju sevi durstīt. Tā kā par iepriekšējo mēnesi saņēmu 40 eiro vien - paņēmu smsku šim pasākumam. Dziļi sevī es tomēr esmu astoņpadsmitgadnieks.


Ā, un, kāpjot ārā no Otto mašīnas uzskrēju virsū Alisei, kura reāli dzīvo kaimiņos. Jautāju, kā iet, šī teica, ka uznākusi depresija par visu ko. Bet ir labi, ka ir cilvēki, kuri dzīvi uztver tik viegli. Viegli, ko?
"Tas tev bija kompliments."

Nezināju, ka izskatos vai arī vispārībā esmu tāda būtne, kas lietas uztver viegli.
linkpost comment