gee18 - Kaķa dzīve [entries|archive|friends|userinfo]
gee18

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kaķa dzīve [Apr. 18th, 2014|07:48 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pārāk liela pašplūsma un bezrūpīgums. Tieši tas, kas man riebjas citos, esmu es.
linkpost comment