gee18 - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
gee18

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kaķa dzīve Apr. 18th, 2014|07:48 pm

gee18
Pārāk liela pašplūsma un bezrūpīgums. Tieši tas, kas man riebjas citos, esmu es.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: