gee18 - m [entries|archive|friends|userinfo]
gee18

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

m [May. 10th, 2012|08:17 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
katru reizi kad dzirdu skaistu balsi kopā ar dvēselisko mūziku,
mazliet jūtu tirpiņas. tad es tiešām zinu, ka man patīk.
linkpost comment