gee18 - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
gee18

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

m May. 10th, 2012|08:17 pm

gee18
katru reizi kad dzirdu skaistu balsi kopā ar dvēselisko mūziku,
mazliet jūtu tirpiņas. tad es tiešām zinu, ka man patīk.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: