Keep the Aspidistra Flying - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

Links
kuzucuk
dangerous minds
zudusī LV
R. dienasgrāmata
R. autobiogrāfiskā romāna materiāli
arterritory

December 17th, 2020


[info]gary_crant12:48 pm
atbilde uz [info]adirred jautājumu

allaž - Aizguvums; no līb. ales, aldz vai ig. alasi 'vienmēr'. Vārds ir samērā jauns aizg., vēl 18. gs. literatūrā tas diezgan reti sastopams.
(K. Karulis "Latviešu etimoloģijas vārdnīca")

ieraudzīju leitestos, grbēju izpalīdzēt, bet tad ieraudzīju "Eh.. Lietotājs adirred ar tevi nedraudzējas un ir uzlicis, ka tikai viņa draugi (tie paši, kas draugu lentā) var komentēt. Laikam šī vienkārši nav tava diena!"
atsakos akceptēt, ka šī nav mana diena

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba