Kad vairs nav palicis "pajāt" Tevī [entries|archive|friends|userinfo]
fukitols

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Latest Draza RND ]

[Nov. 10th, 2017|10:56 am]
[Tags|, ]

Šodien aprit 120. diena, kopš esmu pilnīgā skaidrā :D Ar mazu bērnu un stresu darbā, tas izrādījās grūtāk kā man likās.

Lai Jums lieliska piektdiena!
link1 jau palaida muti|izrunāties

navigation
[ viewing | most recent entries ]