Kad vairs nav palicis "pajāt" Tevī - [entries|archive|friends|userinfo]
fukitols

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Latest Draza RND ]

[Feb. 11th, 2019|02:28 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tikko atgriezos mājās no Latgales, kur pavadīju pēdējās četras dienas.

Labi atslābu Silenes SPA (iesaku) un apciemoju/izstaigāju Daugavpili un izskrēju cauri Rēzeknei un Krāslavai.

Izbrīnīja, cik daudz novērošanas kameru ir izvietotas Daugavpilī, kā arī regulārās policijas patruļas.

Sāk gribēties strādāt, laba zīme.
linkizrunāties