Kad vairs nav palicis "pajāt" Tevī - [entries|archive|friends|userinfo]
fukitols

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Latest Draza RND ]

[Aug. 9th, 2018|09:47 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nezinu kā Jūs, bet es izbaudu šo karstumu!
linkizrunāties

Comments:
[User Picture]
From:[info]nervukamolis
Date:August 12th, 2018 - 06:42 am
(Link)
Ļoti, šī nu reiz ir viena kārtīga vasara! :)