22 August 2010 @ 09:03 am
6 (laiks)  
kā dienas un datumi, tik zūdoši un nevajadzīgi,
es nevēroju pulksteņus, lai nejustu to, cik ilgi vēl jāgaida

un man patīk domāt, ka skrienot, es varu apsteigt pulksteņu iešanu
(vēl es lasu dzeju un piezīmes grāmatas malās man tevis pietrūkst)

komats
 
 
music box: fdhsgahgfgklggdgfhsdcvbfghd
 
 
( Post a new comment )
(Anonymous) on August 22nd, 2010 - 07:43 pm

Jauki lasīt par sevi. (hug)
(Reply) (Link)