Fantaziāde!

* * *
 

5.8.11 20:40

Where have you been
If I haven't seen

Your trustfully face
Of whom I lost already trace,
Your gorgeous manly body
Who made my heart get jolly,
Your warm and tender hand
Who knew my body as home-land.

Maybe you turned into a sand?

pic by moonmomma
 

24.7.11 16:15

Lai šodien un visās citās dienās
Uz pasaules nebūtu bēdu vietas,
Jo visur, kur valda Tavi smaidi,
Dzīvesprieku, kūkas un mīlu baudi!

pic by Horber95
 

20.5.11 10:07

Piecdesmit jau nav tik daudz,
Atceries, ka tu vēl audz,
Tāpēc drošā solī ej
Un citiem pretī smaidot smej.

Lai allaž siltas kājas
Vēl siltākas ģimenes mājas,
Lai labu darbu daudz nāk
Un plašo sirdi sildīt sāk.

pic by SoupAndButter
 

4.9.10 16:24 - -

Saule mēnesī pārvērtās
Un spožas zvaigznes piecēlās;
Tik cilvēka dabā ir zust
Tā īsti nakts prieku neizjust.

Miers ceļ un gaužas,
Bet prāts tavs vēl laužas,
Un palikt nomodā grūti,
Ja līdzās nejūti savu brūti.

Lai miegs acīs mieru rod,
Jo labumu tas ķermenim dod,
Lai skaistums naktī pazust topj,
Jo saldais miegs mūs visus kopj.

pic by oXYSTERo
Tags:
 

3.9.10 16:33 - -

Man pietrūkst domu un jūtu,
Aprakstot, kā būtu, ja būtu,
Bet varu skaidri teikt vienu,
Ka ilgojos pēc tevis ik dienu.

pic by JesseMcCarlson
 

2.9.10 16:08 - -

I wanted your love
But you gave me nothing;
I wanted your smile
But I received only a kiss on a cheek.
You know what I miss
But still don't give me what I want!

Do you even still want me as you used to?

You ate my heart
And wanted more;
I could give in
But you couldn't return.
I wanted just some simple words
Which I haven't heard for some time
But still...

Your voice didn't reach me
When I needed it the most!

pic by isacg
 

1.9.10 18:01 - -

Sacēlu šodien es lielu traci,
Ka bija bail noraut uz aci.
Visi sveši man izskatījās
Un priekšā neviens vairs nestādījās.

Atgriežos pie vecām vērtībām,
Bet ne tik tizlām kustībām,
Pielāgojos iespēju ērtībām
Un savām mājas rozā čībām.

pic by ItchyStitch
Tags:
 

7.8.10 13:04 - Saldu sapņu vēlējumi

Saldi sapņi nāk un iet,
Lai ātrāk nāk, jāver acis ciet.
Saldi sapņi krāso domas
Tāpēc jāpilda ar tiem pilnas somas.

Klusi čuksti ausīs skan
Gribas ko jauku pateikt man,
Lai labākie sapņi ciemos nāk
Un jaukus mirkļus uzburt sāk.

pic by Nhung
 

13.7.10 15:23

Lai allaž būtu nauda, prieks un veselība,
Radošs gars un pacietība,
Bet galvenais jau saticība un mīlestība.

pic by Kikariz
 

13.5.10 13:32

Kad vienam lauzts spārniņš,
Otram tik jāpasaka kāds vārdiņš,
Tad pirmais augšām celsies
Un otram līdzi velsies.
Kad vienam paliek skumji
Un sāk izskatīties dumji,
Tad otrs palīgā nāk
Un jaukus mirkļus dāvināt sāk.

pic by LordRenzo
Tags:
 

5.4.10 15:06 - Trīs gadi

Trīs gadi jau aiz kalniem slēpjas,
Ik dienu kāds jauns pavediens vērpjas,
Uz leju un augšu kā krūtis ceļas
Mūsu dzīves gājums uz priekšu veļas.

Trīs gados vēl esam zīdaiņi mazi
Un uz priekšu mēs virzāmies knaši,
Mums nevajag citus, jo esam braši,
Mācāmies aši darot visu paši.

Pirmos soļus allaž grūti spert
Un lielos dzīves smagumus celt;
Visām grūtībām jāiziet cauri,
Lai var pūst lielās dzīves tauri.

Trīs gadi jau aiz kalniem slēpjas,
Katra lieta aiz citas ēnas tērpjas.
Augot kopā un aplejot ziedu,
Mēs spēsim atrast kopīgu spietu.

pic by SzandorDuBois
Tags:
 

5.4.10 12:32 - Svaigā elpa

Nav laika mums vairs apstāties,
Skatīties un brīnīties,
Zaļā gaisma tālumā spīd,
Nav jādzird, kā citu bremzes īd.

Alkas, kuras iekšā sēž,
Mani vai uz pusēm plēš -
Tās trīc un vaid, un vēl ko gaida,
Tās dzeļ un ārdās, un sirdi baida.

Jūtas, kuras likās zudušas,
Pēkšņi nu ir stipras kļuvušas;
Acis platas un sirds kā traka
Galvā sitas kā stipra dvaka.

Vēlme pēc skavām aug ik mirkli
Domas šaudās kā lauzti stikli,
Skūpsts būs glābiņš kā svaiga elpa,
Reibinās kā krāsota telpa.

Just vienam otru un kā sirdis pukst,
Bez vārdiem klusumā tās ko čukst
Mums tikai jādzird, ko tās saka,
Citādi viena bez otras vēl paliks traka.

pic by neosynthetic
Tags:
 

5.4.10 10:39 - Nekad nav gana

Pieci pirksti uz katras rokas
Tieši tik, cik mums katram dotas,
Ar to nav gana, ja vēlas daudz,
Tad otrs pāris ir jāpasauc.

Divas acis, kuras klusumā raud,
Kā pamests kaķēns tās gauži ņaud,
Tām vajag atrast otru pāri,
Kas noslaucītu visu sāpi.

Vienas lūpas dzīvo dzīvi
Katru mirkli elpodamas brīvi,
Tās alkst sajust jaunu kvēli
Un ne savu maigo mēli.

Vientuļa sirds, kura skaļi spiedz,
Tā neapklust un pulsējot kliedz,
Tā meklē ritmu, kuram līdzi sist,
Apķerties un kā apskāvienā krist.

Nekad nav gana vienam būt,
Kad otrs līdzās jāsajūt;
Nekad nav gana, ja nav nekā sava,
Jo es vēlos būt tikai un vienīgi tava.

pic by puimun
Tags:
 

14.2.10 14:41

Nav īstu vārdu, ko teikt,
Lai zinātu kā tevi man sveikt,
Nav īsti vārdos kā tērp
Un jaunas jūtu intrigas vērpt.

Ir īsti brīži, kuri vairo prieku,
Ir mirkļi,kuri aizdzen miegu kā nieku,
Ir dienas un stundas, kad mīlu tevi,
Nedomājot ne mirkli par sevi.

Šaj' sārtā dienā bučas es sūtu,
Lai izteiktu skaļi, ko dziļumā jūtu,
Jo viss ir kā vērts,
Kamēr nav vēl izmēģināts.

pic by Doodoox
 

11.2.10 11:11 - Veltījums Kristīnei 22. dzimšanas dienā

Gadi vienmēr nāk un iet,
Galvenais, lai nesāk skriet,
Pus-pus mūžs jau aizskrējis,
Bet, paskat, cik jautri bij' pagājis.
Tikpat daudz prieka,
Lai nav žēl ne nieka,
Daudz vairāk naudas
Un kvēlsiltas baudas,
Daudz mazāk raudu
Un vēl mazāk gaudu,
Nebēdā ne nieka -
Vairo vairāk prieka.

pic by Sage-of-Winds
 

26.1.10 23:59

„Vakaros vēlos, kad logos vēl deg gaisma,
Es vēlos, lai manā sirdī rastos jauna liesma
Un lai dzīves bažas būtu kā veca dziesma.”
sēžot uz palodzes, uz kuras vieta pietika tikai vienam dibena vaidziņam, viņa rakstīja vārdus, kuri likās pietiekoši skanīgi, lai atspoguļotu tās izjūtas, kuras ik pa laikam spraucās laukā no viņas mazās sirsniņas tumšajiem kaktiem kā spoža varavīksnes gaismas strēle. Pilsētas ielu namos vēl vietumis bija iedegtas dažnedažādākās lampas. Kaimiņu mājā uz galda iepretim logam atradās vecinātu krāsu skatā modernizēta lampa, kura vairāk atgādināja drāšu izliekumus ar spuldzīti galā nekā īstu lampu. Dažu dzīvokļu gaismas kūļi spraucās laukā no caurumiem grieztos, bet tādu, kuri izlēma sēdēt uz palodzes kūstošā sveču gaismiņā nebija daudz, patiesībā tikai viena – viena viņas liesmiņa plašajā tumsā.
Aiz loga spoži zvārguļoja zvaigznes, tās trīcēja it kā tām saltu un brīžiem vien likās, ka tās paģībs un uzkritīs kādam uz galvas. Nevēlēdamās to pieļaut, viņa prātoja, kā būtu, ja zvaigznes ģībtu un viņa tās ķertu, jo dažkārt bija lieliski pat pieaugušam cilvēkam paslēpties kādā mazā bērna fantāzijā rokas stiepiena attālumā. Mēness kā spoža gaisma plašā visuma galā sēdēja starp vārgajām zvaigznītēm un neko nepasāka, lai tās neģībtu. Tam labpatikās būt brangam un staltam, vīrišķīgam un galantam, tam patika, ka viņam skrien pakaļ, tomēr neviens neskrēja, lai gan to viņš nezināja, jo neredzēja. Tikai viena viņa sēdēdama uz palodzes, uz kuras vietas knapi pietika pusei ķermeņa, rūpēja tas, ka Mēness neredz savas vājības, bet zvaigznes savas spējas. Tikai viena viņa, sēžot istabas siltumā, lūkojās laukā pa logu uz nakts vēsuma apvāršņiem.
Kur tālu lejā, kur zāle bija izmētāta kā izgulēts rīta matu kušķis, viņa saskatīja vientuļu rozīti ziedam tik krāšņi, it kā tā dižotos kāda priekšā. Tās vientulība un reizē spēja graciozi grozīt augsti paceltu galvu likās pārāk iedvesmojoša, lai lūkotos pārāk ilgi. Likās, ka šis mirklis spētu apdedzināt un ievainot tās vietas, kurās kāds jau kā adatu spilventiņā bija sadūris stieples.
Pastiepusi roku uz priekšu, tā pieskārās loga kliņķim un tas pārmaiņas kārtā padevās šai vieglajai rokas kustībai. Vēsajam gaisam ieplūstot istabā, viņa to nejuta, tikai nojauta par tā esamību, jo sveces liesmiņa bija sākusi dancot kā uz aukstām oglēm uzkāpusi. Tās deja bija tik iedvesmojoša, ka bija žēl dzīvei ļaut sabrukt tik viegli. Pasniegusies sāņus viņa sataustīja uz galda esošo paciņu.
-Viena cigarete... - viņa pusbalsī ierunājās, lai gan nezināja, kā priekšā taisnojās, -...neko neskādēs. Pēc trim mēnešiem manas plaušas jau vairs nezinās, ka tāda vispār bijusi un es tāpat to vairs tad neatcerēšos.- viņa likās tik pārliecināta par to, ka izvilka lēnām cigareti no paciņas, ielika to savā mutē un ļāva lūpām sakļauties ap tās filtru. Pielikusi roku pie svecītes viņa to paņēma rokās un ļāva cigaretes galam apēst liesmu un izbeigt viņas nāves deju. Sveces smaržai piepildot apkārtējo telpu ap viņu, likās, ka mirklis klusumā tika aizvadīts godam. Vēl nepaspējusi ievilkt pirmo cigaretes elpu, kā kāds bija uzradies netālu no viņas loga.
-Aizdod cigareti!- kāda vīrišķa balss netālu teica. Sākumā viņa nespēja saprast, vai tas izlicies vai noticis pa īstam, tomēr nojauta, ka Mēness bija pārāk iedomīgs, lai uzsāktu sarunu. Pašķiebusi acis uz ielas pusi viņa tur pamanīja vīrieti labākajos gados, tā mazliet vecāku par viņu pašu, bet ne pietiekami vecu, lai viņai gribētos nodzēst cigareti un aizvērt logu ignorancē.
-Pēdējā!- joprojām nepaspēdama pat pirmo elpu no tās izvilkt laukā, viņa atteica svešiniekam uz ielas. Jau pa daļai ievilkusi pusi elpas caur nāsīm, gatavodamās pavērt muti pirmajai garšai, svešinieks atļāvās ierunāties vēlreiz sašķaidot viņas klusuma mirkli.
-Uguns ir?- viņš jautāja tādā tonī it kā cigarete jau būtu viņam rokās.
-Vairs nav!- viņa atbildēja tikpat vienkāršā tonī kā iepriekš, lai gan mazs aizkaitinājums bija uzradies, jo svešinieks pārāk uzbāzīgi centās „piesist kanti” viņas vienīgajai cigaretei.
-Kas tad tev vispār ir?- svešinieks nelikās mierā un runādams noplātīja rokas.
-Degoša cigarete!- viņa triumfējoši atbildēja un beidzot ievilka pirmo cigaretes dūmu. Puspievērtām acīm viņa izbaudīja mirkli, klausoties svešinieka soļu klaboņai un murmināšanai zūdot tālāk prom no viņas. Un kaut kā nemanāmi, pēkšņi viss uzlabojās – Mēness vairs nebija vientuļš, jo tas smaidīja un aicināja visus ciemos, uz ko pat norādīja trīs rindā sastājušās zvaigznītes, kuras veidoja taisnu līniju no zemes līdz Mēness aplim. Pēkšņi pat pilsētas gaismas sadalījās pa pāriem. Palūkojusies lejup uz vientuļo rozes kātu, likās, ka tās galva smaida un vienlaikus tomēr arī raud. Kaut kas šajā skatā viņai likās pārāk pazīstams. Izlemdama nākošajā rītā ielikt rozi vāzē uz galda, viņa novērsās.
Mazliet trīcošām kājām, nezinot, vai tas no cigaretes vai vēsuma, viņa nokāpa no palodzes. Aizvērusi logu, vēlreiz palūkojās uz apdzisušo svecīti un tai līdzās nomesto cigaretes filtru, un neviļus viņai nācās aizdomāties par to, vai otrā pasaules galā kāds tikpat ļoti domā par viņas esību tikpat ļoti, cik pati šajā mirklī iemīlējās? Domās esot vientuļa, viņa iemiga ar cerību nākošajā rītā pamosties un kliedēt savu vientulību ar rozes vientulību, nemaz nezinot, ka zieda rīt tur vairs nebūs.

pic by fahhhhh

 

21.1.10 21:55 - "Ko tu nekad neuzzināsi"

Ārpus skolas, vietā tieši ezera šaurākajā daļā ir koka tiltiņš ar augstām margām, kurš savieno ezera krastu ar mazu saliņu ezerā. Tieši uz šo vietu Kerija bija devusies atbraucot atpakaļ no garajām Ziemassvētku brīvdienām. Viņa bija centusies neviena nepamanīta izvilkt pirmo semestri ar atzīmēm, kuras šķita pietiekoši pieņemamas ne tikai viņai, bet arī turpmākajai dzīvei, otro semestri viņa bija nolēmusi nemainīt, nebija nedz jēgas, nedz iespējas, nedz vēlmes ko mainīt. "Pēdējais gads!" nopūšoties ejot uz ezera pusi viņa nodomāja. "Pēdējais semestris!" vēl viena nopūta, kurai sekoja nākošā doma. Dūrainī paslēpto roku pielikdama pie kreisās acs, viņa to noslaucīja. Asaras bija ritējušas visas iepriekšējās nakts garumā līdz bezspēkam, izsūcot viņu sausu. Miegs uznāca tikai uz rīta pusi - kad saule cēlās, viņa devās rietā. Nu, pienākot nākošajam vakaram, viņa nojauzdama, ka neaizmigs, bija devusies prom no skolas, cerams, neviena nepamanīta.

Matiem brīvi plīvojot vēja svaidītiem, acīm bieži mirkšķinoties vēja spārdītām, lūpām brīžiem košļātām nervu raustītām un nagiem vietumis nolauztiem mirkļa vājuma saskrāpētiem, viņa tikai ašā solī devās uz priekšu. Meitene no Brazīlijas biezokņiem septiņu gadu laikā bija zaudējusi savu mežonīgumu un puiciskumu un kļuvis par emocionāli piesārņotu Londonas dāmu ar kaudzi naudas un problēmām. Dzīve, viņasprāt, allaž iedunkāja visneiedomājamākos pagriezienus un neļāva doties citā virzienā kā vien tajā, kurā tika virzīta. Dziļi sirdī silti ticēdama, ka kādam augstākajam spēkam bija zināms viņas mērķis dzīvē, Kerija bija izlēmusi padoties un doties tur, kur dzīves līkloči bija vēlējušies viņu aizvest. Nu, klīzdama pa sniegotu lauku aizvien tuvāk un tuvāk pa pusei sasalušajam ezeram, viņa neizjuta aukstumu, jo viss, kam bija iespējams palikt nejūtīgam, tāds jau bija, ja neskaita sirdi un prātu, kuri kā pēdējās elpas izspiedēji lika asmeņiem griezties un asinīm pumpēties. Likās, ka sirds pumpējas tik spēcīgi un aši, it kā vēlētos pārsprāgt, bet prāts darbojās tik aši, ka likās met dzirksteles tik spēcīgas, ka spētu pārraut pušu jebko.

"Šodien es to beidzot izdarīšu. Šī būs tā diena, kad es centīšos visu saprast." Apsēdusies uz tiltiņa margas tik līdzsvaroti it kā tā nebūtu tik šaura kāda patiesībā bija, noliekot sev līdzās abās pusēs iedegtas svecītes, izņēmusi no jaciņas iekškabatas kladīti un pildspalvu, viņa iesāka savu ierakstu dienasgrāmatā. Novērsusi tumši zilo acu skatu no baltās lapas, uz kuras raustījās viņas pašas ēna, Kerija uzlūkoja ezera virsmu, kura skatījās viņā pretī tikpat nesaprasta un apmulsusi. Aizverot acis mirkli viņa baudīja klusumā tikai klausoties sveču liesmiņu cīņā pret vēju. Atverot acis, palūkojoties iepriekš uzrakstītajā, viņa centās ietērpt izjūtas vārdos.

"Es viņam nepateicu, lai turpina censties. Es nepateicu, ka nekas nav zaudēts. Es nezināju, kā to pasniegt tā, lai izklausītos pēc izmantotājas, jo es tāda neesmu. Viņam nav tiesību apvainoties, jo pats ir vainīgs pie dzīves, kādu pats to samīcija. Es nepiedodu nodevību, NEKAD! Bet, vai man vajadzētu šoreiz iespējamās nākotnes vārdā pieļaut izņēmumu?" Viņa juta kamolu kaklā, viņa juta asaras acīs, kuras draudēja piesalt, viņa juta dusmas, bēdas un bailes vienlaikus. Viņa nevēlējās baidīties, viņa nevēlējās būt piekalta šai sajūtai, viņa vēlējās tikt atbrīvota no sāpēm, kuras izjuta.

"Nodevība. Meli. Tukši solījumi. Nepiepildīti vārdi. Saplīsis rozā košļājamās gumijas burbulis. Manas rozā brilles kāds nosita no deguna, tās nokrita un tu uzkāpi tām virsū. Tieši 114 cilvēki pagāja garām līdz tu ieraudzīji izdarīto, pacēli un uzvilki uz savām acīm, jo likās, ka tā būs vieglāk mums abiem... bet diemžēl es pie jaunām netiku un arī tu lūkojies kā caur zirnekļa tīklu. Mums vajag jaunas abiem vai dalīsimies ar šīm pašām?" Nespēdama izteikties konkrētāk, Kerija zināja, ka vienīgais glābiņš ir izpušķot pārspīlētos salīdzinājumos, tomēr arī tie neremdēja un tā līdz galam neizskaidroja tā īsti neko sakarīgu. Atkal aizvērdama acis, viņa sajuta kā viena no vēl nepiesalušām asarām norit pār vaigu. Ar skaļu noti tā piezemējās uz baltās lapas apakšējā stūrīša. Mirkļa noburta, viņa aizsita ciet dienasgrāmatu, jo vairs nespēja par to domāt, lai gan zināja, ka jau pietiekoši ilgi ir atlikusi šo brīdi uz vēlāku. Reiz tam bija jānotiek. Reiz domām bija jāsarindojas kādā secībā. Un šis mirklis bija - tagad!

"Es tev aizrādu tavas nepilnības un neizdarīto, jo iepriekš es to ignorēju un centos neredzēt. Un tagad ir vieglāk, ja aizrādu tev tavas kļūdas, ja iebakstu tev, lai zinu, ka esi īsts, ka neesi mans sapņu auglis, kāds biji iepriekš, kādu es vēlējos tevi redzēt. Nesoli, ja nespēj piepildīt. Nesaki, ja zini, ka man tas patiks un vēlēšos tam pieķerties kā glābiņam, ja pēc tam nespēj to izdarīt kā nākas. Es ik mirkli atceros labās lietas, ko esi izdarījis, jo tās ir vienīgās, kurām es varu pieķerties emocionāli. Es vēlos palikt, es vēlos dzīvot un izdzīvot un vēlos dzīvi ar tevi, bet man vajag vairāk salmiņu, pie kuriem pieķerties, bet tu pasaki kaut ko sniedzot man pretī salmiņu, bet pēdējā mirklī it kā ķircinādams atņem vai pusceļā tas salūzt. Protams, ka esmu nikna, apmulsusi un izgarojusi, kamēr tu atrodi nākošo salmiņu - cerams, patiesu, spēcīgu un neizzūdošu." Pēkšņi visa pasaule bija sākusi griezties acu priekšā un viņas ķermenis sagrīļojās uz neērtās un šaurās tilta margas, tomēr viņa bija tik ļoti iegrimusi savā pasaulītē, norobežojoties no apkārtējiem, ka nespēja to piefiksēt, roka tikai turpināja rakstīt, jo sprausla bija vaļā un tilpums šļācās laukā ar orkāna spēku.

"Es viņām stāstīju, cik jauks esi, cik samīlējies beidzot esi, cik centīgs, cik pacietīgs, cik savaldīgs, cik gaidošs un ilgpilns, cik sapņains un cik pilnīgi cits - daudzkārt labāks, tomēr pāris dienas pēc šiem vārdiem tu izmainījies. Demotivējies, pazuda sākotnējais spars, izdzisa darīšanas un došanas prieks, nomaldījās cerība un pārsprāga sapņi. Un man palika bail, ka pat labi izteiktais izzudīs vien tāpēc, ka es to atzinu kā labu esam. Šīs bailes man lika tevi bakstīt tālāk norādot tev tavas kļūdas un neizdarīto." Klusums. Roka pārstāja uz mirkli rakstīt, jo likās atsalums tajās sācis kniebt kā ar miljons sīkām adatiņām. Kaut kādā mistiskā veidā sāpes likās remdinoši mierinošas. Sadistiska patiesība katrai salauztai sirdij un dvēselei. Iekodusi apakšlūpā viņa izlēma neapstāties, tikai rakstīt tālāk.

"Cik reizes tu esi mani apķēris ar asarām acīs un lūdzis piedošanu par izdarīto? Cik reizes esi kritis ceļos, cēlis mani gaisā, saspiedis vai vienkārši apmīļojis, jo vēlējies atvainoties? Tu proti tikai teikt - aizmirstam to, kas bijis, jo tā ir pagātne, - bet neatceries, ka no pagātnes mēs izaugam par to, kas esam šodien." Viena svecīte nodzisa un tumsa vēl vairāk apņēma viņu sevī, tomēr Kerija izlēma nepadoties, viņai bija jāpabeidz, jo palika vēl tikai tik vien niecīga daļa, kā nobeigums. Sacīt bija vēl daudz ko, tomēr pārējais nebija vārdos ietērpjams.

"Žēl, ka šo visu tu nekad neuzzināsi, jo neesmu spējīga tev to atklāt. Man ir pārāk bail, ka jaunas pārmaiņas gulsies uz maniem pleciem, jo es jau iepriekšējās nespēju sagremot, un vēl vienu darvas karoti es nespēju ieņemt. Piedod!" Aizsitu ar lielu sparu ciet dienasgrāmatu nodzisa arī otra svece un nu neviens pat nevarēja nojaust, ka šajā tumsā, sēžot uz koka tiltiņa šaurās margas sēž viņa, Kerija, un klusumā klaigu apspiesta lej smeldzoši karstas asaras. Krūtīm strauji cilājoties, tukšajam vēderam īgnumā rūcot, rokām trīcot viņa neizkustējās no vietas, likās, ka katra mazākā kustība ne tikai nogāzīs viņu no tilta margas ledainajā ūdenī, bet arī ieraus jaunā izmaiņu akacī.

Ir pagājušas 272 dienas kopš tu mani sāpināji, ir pagājušas 271 diena kopš tu man vēlreiz sameloji. Pagāja 114 dienas līdz tu saprati, ko nozīmē zaudēt mani, un iemīlējies, jo tikai zaudējot ko, tu saproti tā patieso vērtību savā dzīvē. Un nu šodienā es vēlos tev piedot un iemīlēt no jauna, bet tu spēj mani tikai sadusmot. Kurš te kuru nelaiž sev klāt? viņa klusi murmināja pie sevis lūpām knapi kustoties un skaņai nākot caur to tik saraustīti, ka likās varēja dzirdēt tikai katru trešo ceturto vārdu. Atvērusi kristāliskās acis un veroties ezera plānajā ledus kārtiņā tā vien likās, ka vieglāk būtu it kā nejauši sašūpoties un zaudēt līdzsvaru. Brīžiem šķita, ka visvienkāršākais ceļš tomēr izrādās vissarežģītākais.

pic by adelenta
 

20.12.08 22:22 - Ziemassvētku īss-dzejolīši 2

Vienam, otram pa mazam nieciņam
Sniedzam katram pa lielam prieciņam.
Pasmaidi, jo viss būs labi,
Jo laimīgi ir visi un jūs abi.

Sniegbaltīte ar sirmiem matiem
Tūkstoš prieku pilniem skatiem,
Atnesusi lielu dāvanmaisu,
Kurā salatēvs ar smaidu baisu.

Salatētis ar bārdu baltu,
Zilām acīm un briedi staltu
Uzkāpis uz jumta kores
Aizmirsis sev sasiet šņores.

pic by Blood-Of-A-Pirate
 

20.12.08 09:56 - Ziemassvētku īss-dzejolīši

Rūķim velkot līdzi maisu
Atnesis ko jauku, skaistu;
Ne žagarus, bet dāvāt prieku
Atnesis ar zelta sniegu.

Sniega pārslām lejā krītot,
Laikam ļoti lēni ritot,
Dāvaniņas citiem dodot,
Palīdzīgu roku sniedzot.

Sniega vīrs tev pretī smaida
Tas laikam no tevis ko gaida;
Viss tam ir, tik pietrūkst prieks,
Bet to dāvāt tač' ir tīrais nieks.

pic by Rajacenna
 

7.3.08 11:31 - Klusuma skaņa

Klusumā sēžot un elpojot brīvi,
Atkal un atkal pārdomāju dzīvi.
Tik klusas skaņas manu prātu jauc
Tās aicina tuvāk un viltīgi sauc.
Klusumā sēžot dzirdu savu elpu
Tā izplatās un piepilda telpu,
Tā sīc un skan, un mirkli jauc
Un brīžiem pretējā sienā kauc.

Skaņai nav vārdu, tā mīt no sevis
Paņemot visu spēku no tevis.
Klusumā sēžot un vērojot to
Tu saņemsi pretī lielu it ne ko.

pic by YuKawaiii
Tags:
 

8.11.07 12:42

Ir divas sirds pusītes, kuras kādā ritmā pukst,
Tās kliedz, spārdās, mīl un ko čukst.
Ir divas acis, kuras redz tavējās
Un tās, protams, ka ir manējās.
Ir divas rokas, kuras ķeras tev klāt,
Kuras čamdās un vēlas pasargāt.
Ir divas kājas, kuras mani pie tevis ved,
Kamēr es sapņoju un domas peld,
Bet ir tikai vienas lūpas, kurām tevi skūpstīt,
Un mīlestība, kurai tevi bakstīt.

pic by JIP7
Tags:
 

6.11.07 20:36

Maza doma lido kā dūja balta,
Mīlas sirsniņa mums ir tik stalta.
Gribu ātrāk satikt es tevi,
Skūpstīt un ielīksmojot sevi.

pic by Mon-artifice
 

20.2.07 20:04 - Izkliegtās iedvesmas mirkļa klusums

Izbijusi mīlas lāse
Pāri manam godam lien
Kā nodevīgs klepus, kāse
Sirdī maza lauska brien!

Tu uzradies, kad akla biju,
Kā kūstošs sniegs es tavās rokās liju.
Notika brīnums un atvērās acis zilās,
Netikā un riebumā sirds mana sitās!

Liec man mieru un aizej ar godu,
Bet, nedarot tā, tu uzliec sev slogu.
Katram no mums ir savs ceļš ejams,
Pašam jauns skats un solis ir ceļams.

pic by ennil

Tags:
 

9.1.07 17:58

Skavas. Asaras. Vārdi.
Un viss sāka likties tukšs un neizteiksmīgs.
Tik pēkšņi no pelēkā ērzeļa, kurš redz visu spilgtās krāsās, viņa bija pārtapusi krāšņākajā tauriņā, kurš visu redz pelēku, viendabīgu, patiesībā tikai melnu un melni blāvojošu.
Spēcīgāks apskāviens, jau mīļāks un emociju pilns atdzīvināja viņas aptaureņoto ērzeļa prātu.
Viņa atmodās no murga, kurā bija ieslīgusi, un izkrita laukā no neērtās gultas, zem kuras matdračiem kāds bija nolicis puskostu zirnīti.
Viņa atmodās un atkal spēja just, spēja saskatīt, dzirdēt un lidot tālāk... vismaz līdz nākošajam sapnim par realitāti.

pic by itan14

 

1.1.07 00:00

VISS rakstītais ir aizsargāts ar autortiesībām, jo tas ir manis pašas radīts. Visas bildītes ir aizņemtas no dažādiem deviantART lietotājiem un nepubliskoju tās kā savas.
Lai labi lasās un ceru saņemt konstruktīvu un argumentētu kritiku nevis tukšas runas. SPAMa gadījumā, komentārs tiek dzēsts.
Powered by Sviesta Ciba