dzelve

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
cenšos agrāk iet gulēt, lai nesanāktu piecelties nepieklājīgi vēlā stundā, bet tāpat noguļu tikpat ilgi kā iepriekš. tā ir vai nu zemapzināta nevēlēšanās celties un dīlot ar nākamo dienu, vai ilgas pēc ziemas miedziņa
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry