dzelve

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
tallinas kvartāls piektdienas vakarā ir ...interesanta pieredze. īpaši skatīties, kā mazie skrien krūmos ieraut šņabi no tur paslēptas pudeles un cilvēki rāpjas pāri sētai, jo pie ieejas vairs nelaiž iekšā
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry