dzelve

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
noklausīts uz perona:
"viņš ir no skrīveriem, viņš ir īsāks par mani, un viņš visu laiku man raksta!". three things that cannot be forgiven
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry