dzelve

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
realitātes tv pērles:
"kā cilvēks uzzinās, ka viņš ir idiots, ja viņam neviens to nepateiks?"
Tags:
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry