dūjūkēr?
30 Oktobris 2011 @ 21:53
 
"(..) Vectētiņš stāsta savam mazbērnam: “Katrā cilvēkā ir divi vilki – viens ir labs, kas pamudina tevi uz labo, otrs ir ļauns, kas pamudina uz ļauno. Saprati?” “Sapratu,” mazbērns atbild. Padomā un pēc brītiņa jautā: “Vectētiņ, vectētiņ, bet kurš no šiem vilkiem beigās uzvarēs?” “Tas vilks, kuru tu barosi.”

Mums arī vienmēr jāpievērš uzmanība savām izjūtām, tam, kāds gars mūs pavada ikdienā. Miera vai nemiera, paļāvības vai trauksmes, mīlestības vai baiļu gars.

Tā ir mūsu ticības izvēle. Ja mēs sakām, ka ticam Dievam, bet piekrītam aizvainojuma, tiesāšanas, apsūdzības un naida garam, tad izvēlamies nevis Dievu, bet citu garu. Vai tiešām esam cilvēki, kas tic Dievam? Mūsos grib mājot Dieva Gars un cits gars, mūsu ziņā ir izvēle, kuram teikt “jā”, kuram – “nē”. Nav iespējams teikt “jā” abiem.

Dzīvojot Dieva Garā, ne vienmēr tas ir kaut kas ļoti spilgts, īpaši tad, ja mēs pārdzīvojam kādas grūtības, bet Gars mūs vienmēr piepilda un atdzīvina. Dieva Gars ir tas, kurā mēs atgūstam Dieva attēlu un līdzību, kurā atklājam Dieva mīlestību un sadzirdam, saprotam un izjūtam, ka Dievs mūs ir gribējis tādus, kādi mēs esam, – īpašus un neatkārtojamus. Tieši tādus! Viņš priecājas par mums. Viņš gavilē priekā! Par to, cik īpaši un labi mēs Viņam esam izdevušies. Un mēs arī paši piepildāmies ar mieru un paļāvību, atpūšoties šajā Dieva mīlestības skatienā, kurš vienmēr ir pilns cerības un mīlestības. Pat mūsu grēks mūs nespēj atraut no tā. Apzinoties savus grēkus, mēs vēl labāk ieraugām, cik liela ir Dieva mīlestība. Cik Dievs ir žēlsirdīgs un apbrīnojams, ka Viņš spēj mūs mīlēt pat tad, kad mēs tik ļoti grēkojam!(..)"
/fragments no "Mieram Tuvu" priestera komentāra, Priesteris Arnis Maziļevskis/
 
 
dūjūkēr?
05 Novembris 2010 @ 23:35
Tik ļoti patika. [Mieram Tuvu]  
Tāpēc, brāļi, pielūkojiet,
lai jūs apdomīgi dzīvotu, –
nevis kā negudrie, bet kā gudrie
izmantojot savu laiku! (Ef 5, 15-16)

Es izgāju laukā, Kungs, cilvēki skrēja, velosipēdi skrēja, mašīnas skrēja, kravas mašīnas skrēja, iela skrēja, pilsēta skrēja, visi skrēja. Visi skrēja, lai nepazaudētu laiku, lai noķertu laiku, lai iegūtu laiku.
Uz redzēšanos, kungs, atvainojiet, man nav laika. Es ienākšu citreiz, nav laika gaidīt. Beigšu šo vēstuli, man nav laika. Es gribētu jums palīdzēt, man nav laika. Nevaru pieņemt uzaicinājumu, laika trūkums. Man nav laika padomāt, palasīt, steidzos, man nav laika. Es gribētu lūgties, bet man nav laika.
Cilvēki skrien laikam pakaļ, Kungs. Viņi pavada laiku uz zemes, steidzīgi, satraukti, pārslogoti, izmisuši, apmāti.
Tu esi ārpus laika, Tu smaidi, Kungs, redzot, kā mēs ar to cīnāmies. Tu zini, ko Tu dari, Tu nekļūdies, dāvājot laiku katram cilvēkam. Tu dāvā katram laiku izdarīt to, ko Tu vēlies, lai viņš darītu.
Kungs, man ir laiks, man ir viss mans laiks, viss laiks, ko Tu man dāvā, manas dzīves gadi, manu gadu dienas, manu dienu stundas, tās visas ir man. Man tās ir jāpiepilda, prātīgi, rāmi, bet jāpiepilda tās visas, līdz malām, lai dāvātu tās Tev. Lai lūgtu Tev šo stundu remdeno ūdeni pārvērst devīgā vīnā kā toreiz Kānā, cilvēku kāzās.
Šajā vakarā, Kungs, es Tev nelūdzu laiku izdarīt to vai citu lietu, es Tev lūdzu žēlastību laikā, ko Tu man dāvā, apzinīgi darīt to, ko Tu no manis sagaidi.

Mišels Kuā
 
 
Stāvoklis: +
 
 
dūjūkēr?
15 Oktobris 2009 @ 01:35
 
***

Mīli mīlēt! Patiešām mīlēt – mīlēt arī tad, ja tev sāp, arī tad, ja tava mīlestība ir nepilnīga.

Mīli mīlēt, un tu Viņu pazīsi! Tu pazīsi To, kuru aizvien esi meklējis.

Un šajā tikšanās brīdī tu būsi atradis visu, visu, pēc kā esi izsalcis un izslāpis, – Viņš tev to dāvās, Viņš pratīs remdēt tavas vajadzības, remdēt tavu izsalkumu un slāpes pēc Viņa, pēc Mīlestības.

Un Viņš tev mācīs nest prieku citiem, nest prieku visiem.

Iemīli mīlestību, un gan tev, gan citiem kopā ar Viņu uz visiem laikiem un pāri laikiem tiks dots uzvaras prieks un dzīvības pilnība. Beidzot!


Anrī Gruess (tēvs Pjērs)
 
 
Stāvoklis: - < +