dziedamzars - ctrl C [entries|archive|friends|userinfo]
putns

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ctrl C [Apr. 7th, 2010|01:14 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LATVIEŠU LAMU VĀRDI-VECI LABI ŽARGONVĀRDI UN RUPJI VĀRDI
Ātrsirdīgs. pārsteidzīgs = aumešs, deivelis, dusmu paika, pidelkaķe, putras dancis, skaislis bezdelis, bezdelu krāģis
Aušīgs, vieglprātīgs, ākstīgs = ālderis, āverģēlis, čaukurs, dāderis, elpesteris, gaisāklis, gaisagrābslis, gaisa kaza, kulduris, ķerstalka, mājeklis, puktiņš, prikaselis, spindzele, skribaste, sprukstiņš, šelderis, ukstiņš, zibeņbikse, žārgalis, žebernīca
Bailulis. gļēvulis = drebīša, jēra dvēsele, klibzaķis, ļankaris, teļa taukums, zaķpastala
Blēdis = mānūžnieks, spilkankrancis. zalša mēle
Čīkstulis, gaudulis. īgna = glemža, gremzis, īkstoņa, kākalnīca, ņerga, ņerglis, ņirpsis, rūgumbaļla, rūķa, timaļa, žnergata
Dzērājs, žūpa = bluzga, dzirklis, plegzderis, pleika, plenderis, plunduris, temša, žūpacis
Dīkdienis, tukšprātis = diedelnieks, diegabikse, dienas zaglis, klamasteris, pasaules kleists, šlenderis, dižkāpeļu dirsējs, gatavdirša
Gauss, lēnīgs = čampa, gargura, gausarausis, gausdiena, gļēmūzis, stīvbiksis
Iedomīgs = bandžolis, lepukule, puļķu junkurs, pundurpūslis, terglis
Kārīgs, gardēdis = cūkaris, gardmēlis, kārsprākslis, meknis, mieskalis
Kašķīgs, strīdīgs = buzis, ecēklis, ēcis, edarkasis, erelis, ērceša, karčaunīca, mesākls, riekla kuņa, strīdu polis
Liderīgs. izklaidīgs, netikls = babulnieks, ērzelnīca, grēka gabals, grieztaunīca, gulstavnīca, jātaļnieks, jātaka, jauktavnīca, kulstīkla, ķevenīca, maistuļa, mindža, sānu māsa, žākara, žāklis, kārumdirša, maukuris, mauku pakaļa, mīzelnīca, pipelbrencis
Ļauns, nikns = plēsauka, spertavnīca, ūbiķis, vellata
Lielīgs, plātīgs = blākša, bļausnis, makmutis, mutavnieks, svelstiķis, žagargailis, žauklis, žvanksts
Mantrausis = gābiķis, grābslis, gribugrābis, mantjēcis, sunkārsis, žaunēklis
Melis, aprunātājs = gribugraba, klaučis, klemza, klēru kača, melava, melu tūķe, melsika, vismēlīša, zvana mēle
Miegains = dižguļava, gulšņava, jērgālis, mieguža, migacis, migaža
Nabadzīgs = kankarbiksis, lupatlasis, plikatnieks
Neizdarīgs. neuzņēmīgs, nevarīgs = čāpaklis, gēmausis, jēnadzis, knābāns, knapzaķis, trāvulis, žīdu leitis
Netīrīgs, nevīžīgs = blagūzis, blusinīca, derglis, ķepastis, iebeznieks, lešķene, lorķis, lubraks, luska, melluža, skretūzis, slampača, smirluģis, tauku repis, šleberis, tarsla
Skops = gnīdausis, skopkukulis
Pielīdējs, iztapoņa = glaudkakis, īnaģis, jākalpina, liškmēlis, lunkmēlis, pakaļnīca
Pļāpa = bāmodere, barkšķis, bļurgaļa, bulduris, čabgraba, gauturis, grabeša, gvelza, larkšķis, klāgata, niekvaža, plaizars, plepenieks, tērgava, terkšans
Sliņķis = govspuse, krāsngulis, kveiksts, laidaks, laiskainis, lepecis, mūguļa, nūžaļa, zalāns
Rīma = amilka, badsprāgstnieks, bezgausis, gāmars, iemāka, izdibenis, kaimāksis, klīma, kreša, negala, nekaksis, nepierīža, rīstuķis, rupučrīma, caurdirša
Stulbs, muļķīgs = bāmūzis, bēnausis, čamarags, dādiņš, dudurmice, emuzis, ēpulis, jence, mukausis, tāpiņš, ulbiķis
Tūļa, lempis = bladācis, čabata, gumzaks, kladaņķis, klimbests, ķeblaks, ķakausis, lumeika, memulis, tamplis, tāpslis, tūža, žļēmēkslis
Uzbāzīgs = bākškis, dakšastis, ubiķis, umaka
Zaglis = gramslis, knakstaza, kramšķis, nagainis
Ziņkārīgs = oksts, okšķernīca, ošnāsis

*** *** ***
Ambīlis Mūjābelis Bībelbiksis Pļugausis Buļlapiere Ruzenbiksis Burbākls Siļķu kapteine Dundurjānis Tāmarags Glūšu cūka Tiltriķis Gļemauris Utukaija Kauna gaļa Vārnas cepure Kramauzis Upacieris Krampausis Kurmkasis Dirsknābis Kvarpucis Izdildirsis Ķerrakaza Sūdlaiža Ķēmarausis Sūdu brālis Ķepausis Sūdu kausis Ļēļaga Zaļās muižas akā dirsējs Ļemausis Ļurbasbiksis,
linkpost comment