dziedamzars - Tik labs albums [entries|archive|friends|userinfo]
putns

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Tik labs albums [Feb. 21st, 2021|11:59 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Dzīvajā bija vēl labāk, bet šis ir zelts: https://carloalexandre.bandcamp.com/album/tek-por
linkpost comment