dziedamzars - [entries|archive|friends|userinfo]
putns

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 19th, 2020|08:56 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Fakit, tā sajūta un atklāsme par visiem stereotipiem un sociālajiem pieņēmumiem, kuriem jāizlaužas cauri, lai kaut ko panāktu. Fakit.
linkpost comment