dziedamzars - Karuselis [entries|archive|friends|userinfo]
putns

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Karuselis [Jan. 14th, 2020|11:45 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Karuseļi karuseļi, kto uspel, to usjel.

Man ir tāda agra bērnības atmiņa, kur ciemos pie brālēniem gājām uz karuseli. To, kas ar visādiem dzīvniekiem, pa apli dungā un brauc. Es skrēju no viena, pie otra, kur man sēdēt? Uz brieža, caur stepēm, uz vaļa, pa jūrām, uz balta zirga kā princesei, vai uz melna kā laupītāja meitai? Beigās kaut kur apsēdos, vairs pat neatceros, kur, un tāpat palika nelabi no šitās pa riņķi griešanās.
Reizēm liekās, ka tā tāda laba metafora visai manai dzīvei. Gribu tik daudz, jo viss tik interesants, tik garšīgs, it īpaši iztēlē, bet varu tik maz, jo dzīve viena un ķermenis arī.
linkpost comment