dziedamzars - I'm not throwing away my shot! [entries|archive|friends|userinfo]
putns

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

I'm not throwing away my shot! [Jan. 12th, 2020|06:03 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tā dzied mans piepildītais piecgades plāns ceļā uz komunismu.
Adzuki miso zupa ir laba šim klimatam, šai sezonai, šiem vēderiem.
linkpost comment