per silentium ad as†ra mille - comments closet [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

comments closet [Jul. 22nd, 2012|12:12 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
tikmēr ā es vē ekspertu grupa izstrādājusi revolucionāru analōgo piesitientehnolōģiju, ar kuras palīdzību 6 minūtēs un 66 sekundēs iespējams apmācīt lasītprasmē kā getō bārabērnus, tā arī juri dubultvē krūmiņu.
LinkLeave a comment