per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 28th, 2020|09:09 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Mongōlijas valsts galva brālīgajai vīrusskartajai kaimiņrepublikai dāvina 30 000 aitas. tas ir pa vienai aitai no katra simtā mongōļa, zīdaiņus un pensionētus pīpētājus ieskaitot.

Mongol Šudan

taču arī Latvija nestāv malā un dāvā Ķīnai Zemeņu lauku (no 16:25)

Strawberry Fields
LinkLeave a comment