per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 3rd, 2019|01:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
mans jaunpieņemtais botānikas un ģeolōģijas guŗū dalās ar paidogōģiskiem materiāliem un pārdomām par dzīves jēgu.

botānika

Botany in a Day man jau ir, tagad jāpielasa pārējās.

ģeolōģija

ar joni tuvojas izbrauciens uz siltajām zemēm – būs vismaz kaut kas konkrēts, ar ko nodarboties.
LinkLeave a comment