per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 14th, 2019|05:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
ciba ir bišk kļuvusi par netbildētavu. bildini ko gribi, ЗАГСs ir samērā slēgts.
kas, neapšaubāmi, ir zajebiss. safe space @ long last.
neatnāks ne sikbojs, ne slimbojs, ne fatbojs slims.

es tomēr sapņoju, ka viendien atnāks Šēra, mēs nošērosim visu nah.

{ay, beavis, get outta her’}

I guess that's so, we don't have a pot
LinkLeave a comment