per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 5th, 2018|08:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Korbetts te nesen bija uzcepis ļoti pieklājīgu un aizraujošu 1. pasauļu kaŗa konspirodokumentālo trilōģiju – https://www.corbettreport.com/wwi/
vakar vēl saldajam ēdienam izlika sarunu ar čomu Ričardu. nosaukums gana klikbeitīgs:
Richard Grove on the Rothschilds and WWI

ar tavu argumentāciju var nonākt līdz tam, ka izteiksim solidaritāti kara sākumam
LinkLeave a comment