per silentium ad as†ra mille - [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 14th, 2018|05:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
kur man vajadzēja būt šai nedēļas nogalē?
pareizi, Antwerpenī. labi, ka ir truba.

Sers Metjū Kārters par burtiem dievišķajiem un dienišķajiem
LinkLeave a comment