per silentium ad as†ra mille - 99 gāzes balōniņi [entries|archive|friends|userinfo]
باب

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

99 gāzes balōniņi [Apr. 20th, 2017|10:42 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

nez, kur mūsdienās var raiti iegādāties ~100 gaisa balōnus?
izlēmu, ka nevar tomēr visu 99. iecirkni piešķirt tikai man, neuzticamības un neaprēķināmības ekvivalentam.
tālab virs apļa kvadradūras iecelšu un pacelšu pats savu Seimu.
sapnī redzēju Nenu. viņa šobrīd apsver iespēju nākt pie manis par spīķeri. un vispār ļoti labi izskatās.

nūr getrojmt
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]dooora
Date:April 20th, 2017 - 10:31 am
(Link)
ā, šovakar KKC (19-21) būs Medicīniskās kanapes interesentu sanākšana.
Feisī ir rudimentāra informācija.