Validation

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Bet vispār, kopš pēdējiem tulkojumiem, ko pārmaiņas pēc veicu no angļu uz latviešu valodu, un saņemtajiem redaktora labojumiem, esmu sapratusi, ka milzumu vārdu lietoju ne tajā nozīmē, kāda tiem patiesi ir latviešu valodā. Vai arī piešķiru tiem daudz plašākus nozīmju laukus. No vienas puses labi - mūžu dzīvo, mūžu mācies, bet no otras puses - esmu iedzīvojusies vēl vienā lietā, par ko satraukties, un tagad pie vismazākajām aizdomām par neprecizitāti, reliģiozi studēju tēzauru. Ak vai.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry