Validation

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Nevaru saprast, vai tas ir drīzāk tipiski vai ironiski, ka Latvijas Kultūras kanona mājaslapai nav nekādu svešvalodu versijas.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On 20. Jūnijs 2018, 16:15, [info]dominika replied:
vai tu tai mājaslapā ieejot redzi kādu pogu, kas ļautu starp valodām pārslēgties? es ne
[User Picture]
On 20. Jūnijs 2018, 16:22, [info]sramgni replied:
Nē, šobrīd mājaslapā nav tādas pogas, un es nemēģināju apgalvot, ka ir.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry