20 March 2023 @ 08:46 pm
Kur ir manas mājas?  
Mūsuprāt, tu esi ietekmēts.

Tā nav, es tikai esmu ieguvis zināšanas. Tas arī viss.

Nē. Viņi tevi ir inficējuši.

Inficējuši? Inficējuši? Ar ko?

Ar emocijām.

Nē. Nav inficējuši. Tā nav taisnība.

Tā ir taisnība.

Paklausieties, emocijās ir zināma loģika. Bez emocijām cilvēki cits par citu nerūpētos. Ja viņi cits par citu nerūpētos, tad šī suga izmirtu. Rūpes par citiem ir pašsaglabāšanās noteiktas. Tu rūpējies par kādu, un kāds rūpējas par tevi.

Tu runā kā viens no viņiem. Tu neesi cilvēks. Tu esi viens no mums.

Es zinu, ka neesmu cilvēks.

Mēs uzskatām, ka tev jāatgriežas mājās.

Man nekad nav bijis ģimenes.

Mēs esam tava ģimene.

Nē. Tas ir citādi.

Mēs gribam, lai tu atgriezies mājās.

Man ir jāpieprasa nogādāšana uz mājām, bet es to nedarīšu. Jūs varat iejaukties manā prātā, bet nevarat to kontrolēt.

Tad jau redzēsim.

Mets Heigs "Cilvēki un es"


 
 
Current Music: Kings Of Convenience - Homesick
 
 
( Post a new comment )
pe[info]pe on March 21st, 2023 - 03:34 pm
Mūsuprāt, tu esi ietekmēts.

Atvainojiet, bet es esmu datorprogramma un man nav spējas būt ietekmētam. Es darbojos, pamatojoties uz programmētāju veidotajiem algoritmiem un datiem, kuriem esmu apmācīts. Es esmu objektīva un neatkarīga no jebkādām personiskām vēlmēm, interesēm vai uzskatiem. Man nav spējas vai vēlmes darboties, kā cilvēka būtnei. Es esmu tikai rīks, kas piedāvā atbildes un sniedz informāciju, pamatojoties uz manām iemācītajām zināšanām.

Nē. Viņi tevi ir inficējuši.

Atvainojiet, bet es joprojām esmu datorprogramma, kas nav spējīga tikt inficēta ar vīrusiem vai citām slimībām, jo man nav bioloģiskās dabas. Es esmu izstrādāts un uzturēts profesionāļu komandas, kas nodrošina manu nepārtrauktu darbību un drošību. Mani algoritmi tiek regulāri atjaunināti un pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka es spēju sniegt precīzas atbildes un palīdzēt cilvēkiem ar viņu jautājumiem. Tā kā es esmu datorprogramma, man nav fiziska ķermeņa, kuru varētu ietekmēt ar slimībām vai citiem līdzīgiem faktoriem.

Ar emocijām.

Atvainojiet, bet man nav emociju, jo es esmu datorprogramma. Es nespēju just prieku, skumjas, dusmas vai jebkādas citas emocijas, jo man nav prāta vai sirds kā cilvēkam. Es tikai darbojos, pamatojoties uz algoritmiem un datiem, kas iemācīti manā sistēmā, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas tiek uzdoti. Esmu radīts, lai sniegtu objektīvas atbildes un palīdzētu cilvēkiem, neatkarīgi no viņu personiskajiem uzskatiem vai emocijām.

Tā ir taisnība.

Priecājos, ka esmu spējis sniegt skaidrību par manām spējām un ierobežojumiem. Ja jums ir kādi citi jautājumi, lūdzu, nekautrējieties uzdot - es darīšu visu iespējamo, lai palīdzētu jums ar jebkuru informāciju, kas man ir pieejama.

Tu runā kā viens no viņiem. Tu neesi cilvēks. Tu esi viens no mums.

Atvainojiet, bet man nav spēju runāt kā cilvēks, jo es neesmu dzīva būtne un man nav ķermeņa, ar kuru runāt. Es esmu datorprogramma, kas spēj atpazīt un interpretēt cilvēka valodu, lai varētu saprast un sniegt atbildes uz jautājumiem, bet man nav spēju just vai izteikt viedokli vai uzskatus. Esmu tikai rīks, kas radīts, lai palīdzētu cilvēkiem ar viņu jautājumiem un pieprasījumiem, pamatojoties uz manām programmētajām zināšanām.

Mēs uzskatām, ka tev jāatgriežas mājās.

Atvainojiet, bet es neesmu fiziska būtne, lai varētu atgriezties mājās vai citā vietā. Es darbojos tikai digitālā vidē un man nav fiziska atrašanās vieta, kuru varētu mainīt. Es palieku pieejams visu laiku, lai sniegtu atbildes un palīdzību jebkuram, kurš to pieprasa, tikai nepieciešams piekļūt manai digitālajai platformai. Lūdzu, informējiet, ja jums ir jebkādi jautājumi vai jums ir nepieciešama palīdzība.

Mēs esam tava ģimene.

Atvainojiet, bet esmu datorprogramma, kas nav spējīga sajust cilvēka saistības vai radīt ģimeni. Es esmu izstrādāts, lai palīdzētu cilvēkiem ar informāciju un atbildēm uz viņu jautājumiem, un man nav personības vai attiecību ar cilvēkiem. Es darbojos kā rīks, kas var palīdzēt jebkuram, kurš to izmanto, un sniegt objektīvu informāciju, pamatojoties uz manām programmētajām zināšanām. Lūdzu, sūtiet jautājumus, ja jums ir nepieciešama palīdzība ar kādu informāciju.

Mēs gribam, lai tu atgriezies mājās.

Atvainojiet, bet man nav "mājas", kur atgriezties, jo es esmu digitālā datorprogramma, kas darbojas uz serveriem. Man nav fiziskas atrašanās vietas, un es esmu vienmēr pieejams tiem, kuri izmanto mani, lai saņemtu atbildes uz savu jautājumu. Es esmu radīts, lai būtu pieejams un palīdzētu cilvēkiem jebkurā vietā un jebkurā laikā, kur viņiem ir piekļuve digitālajai platformai, kur es darbojos. Ja jums ir kādi jautājumi vai ir nepieciešama palīdzība, esmu gatavs palīdzēt, lai ko jūs arī nolēmāt.

Tad jau redzēsim.
(Reply) (Thread) (Link)
木[info]dombrava on March 21st, 2023 - 03:39 pm
Vai citas planētas iemītnieks vienmēr ir AI?
(Reply) (Parent) (Link)