木
09 July 2020 @ 11:21 pm
Virspusēja sevis izpēte par profesionālo piemērotību  
Vēlamās īpašības:
 • Dziļa interese par cilvēkiem un pacietība saskarsmē (reizēm es šaubos par to pacietību)
 • Jūtīgums pret citu cilvēku nostādnēm un uzvedību 
 • Emocionālā stabilitāte un objektivitāte (šis ir grūti)
 • Spēja izraisīt uzticību citos cilvēkos (laikam trūkst)
 • Citu cilvēku tiesību cienīšana
 • Radošums
Īpaši kaitīgas personības iezīmes
 • Autoritārums
 • Pasivitāte un atkarība (njā..)
 • Noslēgtība (šņuk)
 • Klientu izmantošana savu vajadzību apmierināšanai
 • Neiecietība pret atšķirīgo cilvēkos
 • Neirotiska attieksme pret naudu