木
29 December 2019 @ 06:00 pm
Bites un sistēma  
"Prātoju par to, kā mēs bites mānām. Uzturam pie dzīvības ar cukurūdeni, kamēr medu atņemam savām vajadzībām. Nodrošinām ar siltām mājām ziemā, tranus novācam, ja savairojas par daudz. Un bites nežēlojas, tām iemācīta viņu loma. Mēs tām tikai padodam mākslīgu šūnu pamatni, un tās paveic pārējo. Kā skolā saka - ieliekam pamatu."

Andris Akmentiņš "Skolotāji"