e-muca - Post a comment [puksti|draugi|par mani|arhīvs]
proud to be peevish

Saites: VSK | Mēs pret "slikti" | Jociņi | LJ vieta | Komenti | Birkas | SC-Html | Visa Ciba

May. 7th, 2018|10:49 pm

panacea
man ir diezgan liela pārliecība, ka jādod ziņa par visiem datiem, kas ir rīcībā, neatkarīgi no aktīvuma stāvokļa
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system