divdabis - [entries|archive|friends|userinfo]
divdabis

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 24th, 2022|12:02 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |Iggy Pop - China Girl]

Es jūtos tik cosy! Tik mājīgi! Ieritinos vecās atmiņās kā tādā mīkstā segā.
linkpost comment